ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1686358392 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='maeoeiih996qcb01ibgm3ugd81' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='maeoeiih996qcb01ibgm3ugd81' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='maeoeiih996qcb01ibgm3ugd81',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1686444792',
	val=',,,20120929140722_1930,,'
	
(ข้อมูล)
ทักษิณสาร, ปีที่ 13, ตุลาคม 2553 - มกราคม 2554
ชื่อไฟล์: Y13OCT-53.pdf
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
Y13OCT-53.pdf
   [แสดง 1/1 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 880 ครั้ง
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: จดหมายข่าว
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..