ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1708423913 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='m0u15clt1u28u2fbg05ppn2rr6' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='m0u15clt1u28u2fbg05ppn2rr6' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='m0u15clt1u28u2fbg05ppn2rr6',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1708510313',
	val=',,,20121108093949_3783,,'
	
(ข้อมูล)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาพื้นที่ศึกษา
ชื่อไฟล์: CurArtAreaStu45.pdf
มีอีก 2 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
CurArtAreaStu45.pdf
Coverpage.JPG
1-578-CurArtAreaStu45.pdf
   [แสดง 3/3 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 2,823 ครั้ง
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: หนังสือ
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..