ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1679381780 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='ct8p0ih8et2o555ithq094ngc6' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='ct8p0ih8et2o555ithq094ngc6' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='ct8p0ih8et2o555ithq094ngc6',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1679468180',
	val=',,,20121108095121_1495,,'
	
(ข้อมูล)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาไทยคดีศึกษา
ชื่อไฟล์: CurHumThaiStuM48.pdf
มีอีก 2 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
CurHumThaiStuM48.pdf
Coverpage.JPG
1-577-CurHumThaiStuM48.pdf
   [แสดง 3/3 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 2,483 ครั้ง
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: หนังสือ
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..