ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1709276182 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='t05qu0r0lus1d8mucmu1r253l4' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='t05qu0r0lus1d8mucmu1r253l4' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='t05qu0r0lus1d8mucmu1r253l4',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1709362582',
	val=',,,20121108095513_2962,,'
	
(ข้อมูล)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
ชื่อไฟล์: CurCounPsyM47.pdf
มีอีก 3 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
CurCounPsyM47.pdf
.JPG..
Coverpage.JPG
1-576-CurCounPsyM47.pdf
   [แสดง 4/4 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 2,992 ครั้ง
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: หนังสือ
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..