ค้นหา   
Incorrect key file for table './umedia4/sessionval.MYI'; try to repair it
delete from sessionval where dt<1675551466 
Duplicate entry '5458861' for key 'PRIMARY'
insert into sessionval set
	sessionid='7404qen7bdj74k70i2hkp0nv41',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1675637866',
	val=',,,20121108100048_2620,,'
	
(ข้อมูล)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ชื่อไฟล์: CurLibInf46.pdf
มีอีก 2 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
CurLibInf46.pdf
Coverpage.JPG
1-575-CurLibInf46.pdf
   [แสดง 3/3 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 2,385 ครั้ง
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: หนังสือ
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..