ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1708941112 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='i8kmqtbethcqs3u2gaqddetf73' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='i8kmqtbethcqs3u2gaqddetf73' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='i8kmqtbethcqs3u2gaqddetf73',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1709027512',
	val=',,,20121116145645_3702,,'
	
(ข้อมูล)
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์-พลังงาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2547
ชื่อไฟล์: CurSciAppPhyEner47.pdf
มีอีก 1 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
CurSciAppPhyEner47.pdf
.JPG..
   [แสดง 2/2 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 1,985 ครั้ง
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: หนังสือ
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..