ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1709157382 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='jjaajmur0f5dif07go899snsr3' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='jjaajmur0f5dif07go899snsr3' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='jjaajmur0f5dif07go899snsr3',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1709243782',
	val=',,,20121120104215_762,,'
	
(ข้อมูล)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา
ชื่อไฟล์: CurDocPhiCulStu48.pdf
มีอีก 2 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
CurDocPhiCulStu48.pdf
Coverpage.JPG
1-555-CurDocPhiCulStu48.pdf
   [แสดง 3/3 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 2,090 ครั้ง
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: หนังสือ
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..