ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1680063068 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='i0gade21tpjbn0s6459bbvvvj3' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='i0gade21tpjbn0s6459bbvvvj3' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='i0gade21tpjbn0s6459bbvvvj3',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1680149468',
	val=',,,20121120110625_1841,,'
	
(ข้อมูล)
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษา
ชื่อไฟล์: CurEduPhyEduM50.pdf
มีอีก 2 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
CurEduPhyEduM50.pdf
Coverpage.JPG
1-552-CurEduPhyEduM50.pdf
   [แสดง 3/3 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 2,081 ครั้ง
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: หนังสือ
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..