ค้นหา   
Incorrect key file for table './umedia4/sessionval.MYI'; try to repair it
delete from sessionval where dt<1675557323 
Duplicate entry '5458861' for key 'PRIMARY'
insert into sessionval set
	sessionid='60qnt14nddm2de6tmcmvjjlpe0',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1675643723',
	val=',,,20121121100534_3130,,'
	
(ข้อมูล)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษา
ชื่อไฟล์: CurEduSocStu47.pdf
มีอีก 3 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
CurEduSocStu47.pdf
.JPG..
Coverpage.JPG
1-549-CurEduSocStu47.pdf
   [แสดง 4/4 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 1,746 ครั้ง
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: หนังสือ
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..