ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1685396792 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='qid2p4tti42mbdmfp2hesqi606' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='qid2p4tti42mbdmfp2hesqi606' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='qid2p4tti42mbdmfp2hesqi606',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1685483192',
	val=',,,20121121100534_3130,,'
	
(ข้อมูล)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษา
ชื่อไฟล์: CurEduSocStu47.pdf
มีอีก 2 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
CurEduSocStu47.pdf
Coverpage.JPG
1-549-CurEduSocStu47.pdf
   [แสดง 3/3 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 1,907 ครั้ง
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: หนังสือ
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..