ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1708430554 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='fsgogss13joba15c46fegllfc2' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='fsgogss13joba15c46fegllfc2' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='fsgogss13joba15c46fegllfc2',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1708516954',
	val=',,,20121121101204_3987,,'
	
(ข้อมูล)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์-เคมี
ชื่อไฟล์: CurEduSciChem47.pdf
มีอีก 3 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
CurEduSciChem47.pdf
CCover.jpg
Coverpage.JPG
1-638-CurEduSciChem47.pdf
   [แสดง 4/4 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 2,118 ครั้ง
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: หนังสือ
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..