ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1695234881 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='2nl13agn3g0tc5jhod42025j52' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='2nl13agn3g0tc5jhod42025j52' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='2nl13agn3g0tc5jhod42025j52',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1695321281',
	val=',,,20121121104904_3328,,'
	
(ข้อมูล)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง วันที่ 17 สิงหาคม 2536
ชื่อไฟล์: Page_01.jpg
มีอีก 9 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: Full size :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
Page 01.jpg
Page 02.jpg
Page 03.jpg
Page 04.jpg
Page 05.jpg
Page 06.jpg
Page 07.jpg
Page 08.jpg
Page 10.jpg
Page 11.jpg
   [แสดง 10/10 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 8,002 ครั้ง
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: เยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..