ค้นหา   
Incorrect key file for table './umedia4/sessionval.MYI'; try to repair it
delete from sessionval where dt<1675527296 
Duplicate entry '5458861' for key 'PRIMARY'
insert into sessionval set
	sessionid='ml6cpqgo899321ul9imja69n77',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1675613696',
	val=',,,20121121125449_712,,'
	
(ข้อมูล)
นายชวน หลีกภัย รับพระราชทานปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์ วันที่ 10 มกราคม 2554
ชื่อไฟล์: DSC_0013_Page_2.jpg
รูปภาพ :: Annotation :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
ไม่พบข้อมูล
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 1,820 ครั้ง
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..