ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1686206959 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='cpaa85orddabsv0qfgl39lr620' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='cpaa85orddabsv0qfgl39lr620' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='cpaa85orddabsv0qfgl39lr620',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1686293359',
	val=',,,20121121130021_1901,,'
	
(ข้อมูล)
นายอาศีส พิทักษ์คุมพล รับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานโยบายและการวางแผนสังคม วันที่ 10 มกราคม 2554
ชื่อไฟล์: DSC_0013_Page_3.jpg
รูปภาพ :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
ไม่พบข้อมูล
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 932 ครั้ง
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..