ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1708897047 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='5gfd59uu1n4hvng3hrsbq5a6j5' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='5gfd59uu1n4hvng3hrsbq5a6j5' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='5gfd59uu1n4hvng3hrsbq5a6j5',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1708983447',
	val=',,,20121121130742_398,,'
	
(ข้อมูล)
นายกมล ทัศนาญชลี รับพระราชทานปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ วันที่ 10 มกราคม 2554
ชื่อไฟล์: DSC_0013_Page_5.jpg
รูปภาพ :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
ไม่พบข้อมูล
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 1,089 ครั้ง
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..