ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1713786332 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='uthliderfp5rulq25j217h8s74' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='uthliderfp5rulq25j217h8s74' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='uthliderfp5rulq25j217h8s74',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1713872732',
	val=',,,20121128144002_1334,,'
	
(ข้อมูล)
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา ประจำปีการศึกษา 2527 วันที่ 19 กันยายน 2528