ค้นหา   
(ข้อมูล)
รายการโทรทัศน์ สุดหล้าฟ้าเทา เทปรายการที่ 7
ชื่อไฟล์: Tape07.flv
มีอีก 1 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
Flash Video
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
Tape07.flv
Tape07.wmv
   [แสดง 2/2 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 1,178 ครั้ง
รายการโทรทัศน์ สุดหล้าฟ้าเทา เทปรายการที่ 7
เป็นเทปรายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 สงขลา เวลา 16.30-17.00 น.
เนื้อหาภายใน แบ่งออกเป็น 3 เรื่อง คือ
เรื่องที่ 1 อนุบาลในฝัน เนื้อเรื่องกล่าวถึง การบริหารจัดการโรงเรียนอนุบาลที่ตรงกับความต้องการของผู้ปกครอง และ
ตัวนักเรียน
เรื่องที่2 เฉ๋าก๋วยโบราณ เบตง เนื้อหากล่าวถึง เฉ๋าก๋วย หรือ วุ้นดำของ ที่เป็นอาหารดับร้อนของชาวอำเภอเบตง โดย
การนำหญ้าวุ้นดำมาต้มและตักเอาแต่น้ำ ทิ้งให้เย็นจนเป็นก้อน มีประโยชน์คือแก้ร้อนใน
เรื่องที่ 3 กว่าจะเป็น T Bone Steak เนื้อเรื่องกล่าวถึง ร้านอาหารหลานตาชู ความเป็นมาของ สเต็ก ตั้งแต่การเลี้ยงโคขุน
ของคนพัทลุง
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
วีดิทัศน์
นำเสนอวีดิทัศน์
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..