ค้นหา   
(ข้อมูล)
รายการโทรทัศน์ สุดหล้าฟ้าเทา เทปรายการที่ 8
ชื่อไฟล์: Tape08.flv
มีอีก 1 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
Flash Video
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
Tape08.flv
Tape08.wmv
   [แสดง 2/2 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 1,267 ครั้ง
รายการโทรทัศน์ สุดหล้าฟ้าเทา เทปรายการที่ 8
เป็นเทปรายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 สงขลา เวลา 16.30-17.00 น.
เนื้อหาภายใน แบ่งออกเป็น 3 เรื่อง คือ
เรื่องที่ 1 การเรียนการสอนยุค IT เนื้อเรื่องกล่าวถึง การเรียนการสอนยุคไอที เป็นการเรียนการสอนโดยใช้ระบบ LMS
สำหรับการเรียนรู้แบบ E-Learning เป็นการออกแบบมาเพื่อบันทึกและตรวจสอบการเข้าใช้บทเรียน ผู้เรียนสามารถติดต่อกับ
ผู้สอนได้การผ่านทางเว๊บบอร์ด ซึ่งนิสิตสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
เรื่องที่2 เพลงเรือแหลมโพธิ์ เนื้อเรื่องกล่าวถึง เพลงเรือแหลมโพธิ์ ซึ่งเป็นเพลงที่พวกฝีพายเรือยาวร้องเล่นในเรือ ร่วมกับ
ประเพณักพระ เพื่อลากเรือบุษบกพระไปสู่จุดหมาย เพลงเรือแหลมโพธิ์ จะมีคำขึ้นต้นว่า “ขึ้นข้อ” เสมอ ลักษณะคำประพันธ์แบบ
กลอนสี่ หรือ กลอนโนราห์
เรื่องที่ 3 ห้องสมุดอัตโนมัติ เนื้อเรื่องกล่าวถึง การนำระบบยืม – คืน ด้วยตนเองมาใช้ในสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัย
ทักษิณ ทำให้ผู้ใช้บริการมีความสะดวก และพึงพอใจในบริการมากยิ่งขึ้น
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
วีดิทัศน์
นำเสนอวีดิทัศน์
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..