ค้นหา   
(ข้อมูล)
รายการโทรทัศน์ สุดหล้าฟ้าเทา เทปรายการที่ 9
ชื่อไฟล์: Tape09.flv
มีอีก 1 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
Flash Video
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
Tape09.flv
Tape09.wmv
   [แสดง 2/2 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 1,268 ครั้ง
รายการโทรทัศน์ สุดหล้าฟ้าเทา เทปรายการที่ 9
เป็นเทปรายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 สงขลา เวลา 16.30-17.00 น.เนื้อหาภายใน แบ่งออกเป็น 3 เรื่อง คือ
เรื่องที่ 1 โรงเรียน 2 ภาษา เนื้อเรื่องกล่าวถึง โรงเรียน วิเชียรชม ที่นำระบบการเรียนการสอน 2 ภาษา เพื่อให้นักเรียนทั้ง
การฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเน้นความเป็นไทยผสมผสานกับความเป็นสากล
เรื่องที่2 สืบสานตำนานโนราห์ เนื้อเรื่องกล่าวถึง โนราห์ ซึ่งเป็นการแสดงของภาคใต้ ที่มีอายุยาวนาน มีทั้งความ
สวยงาม ความบันเทิง อ่อนช้อย และความเชื่อ ยุคสมัยที่เปลี่ยนไปทำให้การรำโนราห์ต้องเปลี่ยนไปด้วย สถาบันทักษิณคดีศึกษา
ได้จัดกิจกรรมในการอนุรักษ์การนำโนราห์ เพื่ออนุรักษ์ไม่ให้สูญหาย
เรื่องที่ 3 เกล็ดปลาประดิษฐ์ เนื้อหากล่าวถึง การนำเกล็ดปลามาประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่า และ มีการ
ส่งขายทั้งภายในและภายนอกประเทศ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
วีดิทัศน์
นำเสนอวีดิทัศน์
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..