ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1696096049 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='8t9cs2jv181nk0k69spib4d1c4' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='8t9cs2jv181nk0k69spib4d1c4' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='8t9cs2jv181nk0k69spib4d1c4',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1696182449',
	val=',,,20121130093909_871,,'
	
(ข้อมูล)
รายการโทรทัศน์ สุดหล้าฟ้าเทา เทปรายการที่ 10
ชื่อไฟล์: Tape10.flv
มีอีก 1 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
Flash Video
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
Tape10.flv
Tape10.wmv
   [แสดง 2/2 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 1,644 ครั้ง
รายการโทรทัศน์ สุดหล้าฟ้าเทา เทปรายการที่ 10
เป็นเทปรายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 สงขลา เวลา 16.30-17.00 น.
เนื้อหาภายใน แบ่งออกเป็น 3 เรื่อง คือ
เรื่องที่ 1 วิชาข่าวสาร เนื้อเรื่องกล่าวถึง เนื้อหาของวิชาข่าวสารที่ว่าด้วยการพัฒนาคน ให้รู้จักคิด วิเคราะห์ และ
แสดงออก เพื่อนำความรู้ไปปรับปรุงบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก
เรื่องที่2 โนราห์โรงครู เนื้อเรื่องกล่าวถึง โนราห์โรงครุ ซึ่งเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมที่หลงเหลืออยู่ ของชาวภาคใต้ เป็น
พิธีกรรมเกี่ยวกับความเชื่อในด้านการรักษาโรคภัยจาก ครุหมอโนราห์ กล่าวถึงพิธีกรรมในการอัญเชิญครูหมอโนราห์
เรื่องที่ 3 ฝ่าวิกฤตน้ำมันแพง เนื้อเรื่องกล่าวถึง การรณรงค์ให้มีการประหยัดน้ำมัน โดยการปฏิบัติตาม
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
วีดิทัศน์
นำเสนอวีดิทัศน์
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..