ค้นหา   
(ข้อมูล)
รายการโทรทัศน์ สุดหล้าฟ้าเทา เทปรายการที่ 11
ชื่อไฟล์: ฟ้าเทา[1].JPG
รูปภาพ :: Full size :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
ไม่พบข้อมูล
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 563 ครั้ง
รายการโทรทัศน์ สุดหล้าฟ้าเทา เทปรายการที่ 11
เป็นเทปรายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 สงขลา เวลา 16.30-17.00 น.
เนื้อหาภายใน แบ่งออกเป็น 3 เรื่อง คือ
เรื่องที่ 1 ITV Young reporter 2005 เนื้อเรื่องกล่าวถึง รูปแบบการทำข่าวของ ไอทีวี โดยการเลือกประเด็นแล้วนำมา
ผลิต หรือการเปิดประเด็นใหม่ การทำข่าวที่ลึกแตกต่าง เน้นความน่าเชื่อถือ ข่าวมีความสำคัญต่อเยาวชนในปัจจุบัน ทุกคนต้อง
รู้เท่าทันสื่อ รูว่าดลกเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศใด การส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษามีความรู้ในด้านการรับรู้ข่าวสาร
เรื่องที่2 ศิลปะกับเด็ก เนื้อเรื่องกล่าวถึง ศิลปะมีอิทธิพลกับการเด็ก ถ้าได้รับการฝึกทักษะทางศิลปะที่ถูกต้อง จะทำให้
เด็กเติบโตขึ้นมาอย่างอ่อนโยน มีเหตุผล มีความคิดสร้างสรรค์
เรื่องที่ 3 โรคอ้วนในเด็ก เนื้อเรื่องกล่าวถึง เด็กที่มีน้ำหนักตัวเกินกว่าอายุ ทำให้เป็นบ่อเกิดโรคต่าง ๆ มีผลกระทบต่อ
ทางด้านร่างกาย และจิตใจ ผู้ปกครองควรสนใจ และมีความรู้เกี่ยวโภชนาการสำหรับเด็ก
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
วีดิทัศน์
นำเสนอวีดิทัศน์
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..