ค้นหา   
(ข้อมูล)
รายการโทรทัศน์ สุดหล้าฟ้าเทา เทปรายการที่ 12
ชื่อไฟล์: Tape12.flv
มีอีก 1 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
Flash Video
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
Tape12.flv
Tape12.wmv
   [แสดง 2/2 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 1,048 ครั้ง
รายการโทรทัศน์ สุดหล้าฟ้าเทา เทปรายการที่ 12
เป็นเทปรายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 สงขลา เวลา 16.30-17.00 น.
เนื้อหาภายใน แบ่งออกเป็น 3 เรื่อง คือ
เรื่องที่ 1 สรุปสัปดาห์วิชาการ เนื้อเรื่องกล่าวถึง งานทักษิณวิชาการ ซึ่งมีการกิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย ทำให้ได้รับความรู้ทั้งในด้านวิชากร และด้านบันทึก ซึ่งประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก
เรื่องที่2 สืบสานดนตรีไทยภาคใต้ เนื้อเรื่องกล่าวถึง การจัดประกวดดนตรีไทยของนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ ของ
มหาวิมยาลัยทักษิณ เพื่อเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมศิลปะทางด้านดนตรีไทยให้คงอยู่สืบไป
เรื่องที่ 3 ผ้าทอเกาะยอ เนื้อเรื่อกล่าวถึง ความเป็นมาของผ้าทอเกาะยอ ตั้งแต่อดีต จนมาถึงปัจจุบัน กล่าวกรรมวิธีการ
ในผลิต ลายลวดลายบนผืนผ้าที่ได้รับความนิยม เช่น ลายลูกแก้ว ลายเสาไห้ เป็นต้น
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
วีดิทัศน์
นำเสนอวีดิทัศน์
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..