ค้นหา   
(ข้อมูล)
รายการโทรทัศน์ สุดหล้าฟ้าเทา เทปรายการที่ 13
ชื่อไฟล์: Tape13.flv
มีอีก 1 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
Flash Video
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
Tape13.flv
Tape13.wmv
   [แสดง 2/2 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 896 ครั้ง
รายการโทรทัศน์ สุดหล้าฟ้าเทา เทปรายการที่ 13
เป็นเทปรายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 สงขลา เวลา 16.30-17.00 น.
เนื้อหาภายใน แบ่งออกเป็น 3 เรื่อง คือ
เรื่องที่ 1 โรงเรียนกวดวิชา เนื้อเรื่องกล่าวถึง การแข่งขันในการเรียนที่สูงขึ้น ทำให้เด็กนักเรียนจึงต้องขวนขวายหาความรู้
เพิ่มเติมจากนอกห้องเรียน ซึ่งก็คือหาความรู้จากโรงเรียนกวดวิชา ซึ่งเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของนักเรียนมากขึ้น และ
ค่านิยมในการเรียนกวดวิชา
เรื่องที่2 รำลึก 100 ปี ศรีบูรพา เนื้อเรื่องกล่าวถึง การรำลึกถึง ศรีบูรพา ซึ่งเป็นนามปากกาของ กุหลาย สายประดิษฐ์
ท่านเป็นนักคิดนักเขียน และยังเป็นนักสันติภาพของโลก ในปี 2548 เป็นปีครบรอบ100 ปีชาตการของศรีบูรพา รัฐบาลได้จัด
กิจกรรมการเฉลิมฉลอง เกี่ยวกับ ชีวิตและผลงานของศรีบูรพา
เรื่องที่ 3 การปรับปรุงดิน เนื้อเรื่องกล่าวถึง วิธีการดูแลรักษาดิน ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญกับในการ
ดำรงชีวิตมนุษย์
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
วีดิทัศน์
นำเสนอวีดิทัศน์
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..