ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1696101601 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='niuaitrcrnuud2a3vpqsqooco7' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='niuaitrcrnuud2a3vpqsqooco7' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='niuaitrcrnuud2a3vpqsqooco7',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1696188001',
	val=',,,20121130095850_1417,,'
	
(ข้อมูล)
รายการโทรทัศน์ สุดหล้าฟ้าเทา เทปรายการที่ 15
ชื่อไฟล์: Tape15.flv
มีอีก 1 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
Flash Video
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
Tape15.flv
Tape15.wmv
   [แสดง 2/2 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 1,576 ครั้ง
รายการโทรทัศน์ สุดหล้าฟ้าเทา เทปรายการที่ 15
เป็นเทปรายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 สงขลา เวลา 16.30-17.00 น.
เนื้อหาภายใน แบ่งออกเป็น 3 เรื่อง คือ
เรื่องที่ 1 โรงเรียนวิถีพุทธ เนื้อเรื่องกล่าวถึง ก ารบูรณาการ พุทธรรมบนวิถีพุทธ เน้นการปฏิบัติ เพื่อปลูกฝังทางด้าน
จิตใจ เพื่อนำไปใช้ในการเรียน และชีวิตประจำวัน โดย เน้นการปฏิบัติในการฝึกสมาธิ
เรื่องที่2 รางวัลซีเรต์ ตอนที่2 กล่าวถึง นวนิยาย เรื่องสั้น กวีนิพนธ์ ที่เข้ารอบสุดท้าย จำนวน 8 เล่ม
เรื่องที่ 3 สึนามิ เนื้อเรื่องกล่าวถึง กิจกรรมการสัมมนา ปรากฏการณ์สึนานึ ย้อนรอยประวัติศาสตร์การเกิด และมุมมอง
ในอนาคต ควมเข้าใจ การเรียนรู้ และป้องกัน ภัยบิบัติสึนามิ วิทยากรโดยนาย สมิธ ธรรมสโรธ ในงานทักษิณวิชาการ48
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
วีดิทัศน์
นำเสนอวีดิทัศน์
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..