ค้นหา   
(ข้อมูล)
รายการโทรทัศน์ สุดหล้าฟ้าเทา เทปรายการที่ 18
ชื่อไฟล์: Tape18.flv
มีอีก 1 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
Flash Video
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
Tape18.flv
Tape18.wmv
   [แสดง 2/2 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 1,010 ครั้ง
รายการโทรทัศน์ สุดหล้าฟ้าเทา เทปรายการที่ 18
เป็นเทปรายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 สงขลา เวลา 16.30-17.00 น.
เนื้อหาภายใน แบ่งออก เป็น 3 เรื่อง
เรื่องที่ 1 ขุมปัญญา เนื้อเรื่องกล่าวถึง โครงการสัมมนาศิลป์เก่าของมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นการสร้างความสัมพันธ
ระหว่างศิษย์เก่า กับศิษย์ปัจจุบัน
เรื่องที่2 ประเพณีลากพระ เนื้อเรื่องกล่าวถึง ประเพณีลากพระ ที่ตรงกับ วัน แรม 1 ค่ำ เดือน 11 เป็นวันสำคัญทาง
ศาสนาวันหนึ่งของชาวภาคใต้ มีการแตกแต่งและแห่เรือพระของวัดต่าง ๆ
เรื่องที่3 โครงการวิทยาการสุขภาพการกีฬา ครั้งที่ 2 เนื้อเรื่องกล่าวถึง จัดการโครงการวิทยาการสุขภาพการกีฬาครั้งที่2 ที่
จัดโดยคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ มี 3 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรสาธารณสุข หลักสูตรสุขศษ
สตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย หลักสูตรวทิยาศาสตร์การกีฬา
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
วีดิทัศน์
นำเสนอวีดิทัศน์
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..