ค้นหา   
(ข้อมูล)
รายการโทรทัศน์ สุดหล้าฟ้าเทา เทปรายการที่ 19
ชื่อไฟล์: Tape19.flv
มีอีก 1 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
Flash Video
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
Tape19.flv
Tape19.wmv
   [แสดง 2/2 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 1,012 ครั้ง
รายการโทรทัศน์ สุดหล้าฟ้าเทา เทปรายการที่ 19
เป็นเทปรายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 สงขลา เวลา 16.30-17.00 น.
เนื้อหาภายใน แบ่งออก เป็น 3 เรื่อง
เรื่องที่ 1 โครงการจุดประกาย เนื้อเรื่องกล่าวถึง หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจได้จัดกิจกรรมโครงการจุดประกาย Nation
Award ขึ้น เพื่อส่งเสริมในด้านการเขียน และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยผู้เชี่ยวชาญได้แนะนำเทคนิคการในเขียน ไม่ว่า
จะเป็นการใช้ชื่อเรื่อง การเปิดเรื่อง การใช้ภาษา การจุดประกายความคิด
เรื่องที่2 เทศกาลกินเจ เนื้อเรื่องกล่าวถึง เทศกาลกินแจ ที่จะจัดขึ้นในราวเดือน 9 ของทุกปี ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดคน
ไทยเชื้อสายจีน เป็นเทศกาลเกี่ยวกับการถือศีล ละเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์ โดยการบริโภคพืชผักทดแทน
เรื่องที่3 โทะคุณประโยชน์จากท้องถิ่น เนื้อเรื่องกล่าวถึง โทะ ซึ่งเป็นไม้พุ่ม มีดอกสีม่วง ความสูงประมาณ 3-4 เมตร พบ
มากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ อินโดนีเซีย มาเลย์เซีย และไทย มักขึ้นในพื้นที่โล่ง ชายฝั่งทะเล ใบ และ ราก มีสรรพคุณในการ
แก้ท้องเสีย
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
วีดิทัศน์
นำเสนอวีดิทัศน์
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..