ค้นหา   
(ข้อมูล)
รายการโทรทัศน์ สุดหล้าฟ้าเทา เทปรายการที่ 21
ชื่อไฟล์: Tape21.flv
มีอีก 1 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
Flash Video
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
Tape21.flv
Tape21.wmv
   [แสดง 2/2 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 1,307 ครั้ง
รายการโทรทัศน์ สุดหล้าฟ้าเทา เทปรายการที่ 21
เป็นเทปรายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 สงขลา เวลา 16.30-17.00 น.
เนื้อหาภายใน กล่าวถึง ประกาศหน่วยงานดีเด่น ปี 2548 สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
สถาบันทักษิณคดีศึกษา ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานดีเด่นแห่งชาติ สาขาเผยแพร่เกียรติภูมิไทย สถาบันทักษิณ
คดีศึกษาทำหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2521 เริ่มจากเป็นห้องวรรณกรรมท้องถิ่น
ภาคใต้ และพัฒนามาเป็นศูนย์ส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมภาคใต้ และได้เปลี่ยนมาเป็นสถาบันทักษิษคดีศึกษาในปัจจุบัน
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
วีดิทัศน์
นำเสนอวีดิทัศน์
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..