ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1696096808 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='m12vfb7qbdr73p4o70r464cn22' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='m12vfb7qbdr73p4o70r464cn22' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='m12vfb7qbdr73p4o70r464cn22',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1696183208',
	val=',,,20121130103457_827,,'
	
(ข้อมูล)
รายการโทรทัศน์ สุดหล้าฟ้าเทา เทปรายการที่ 22
ชื่อไฟล์: Tape22.flv
มีอีก 1 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
Flash Video
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
Tape22.flv
Tape22.wmv
   [แสดง 2/2 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 1,742 ครั้ง
รายการโทรทัศน์ สุดหล้าฟ้าเทา เทปรายการที่ 22
เป็นเทปรายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 สงขลา เวลา 16.30-17.00 น.
เนื้อหาภายใน แบ่งออกเป็น 3 เรื่อง คือ
เรื่องที่ 1 วัยรุ่นวัยไม่ธรรมดา เนื้อเรื่องกล่าวถึง เรื่องราวของวัยรุ่นที่มีการเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็ก ไม่ว่าจะเป็นสภาพ
ร่างกาย จิตใจ และพฤติกรรมต่างๆ ที่แสดงออกมา ทั้งทางด้านบวก และทางด้านลบ
เรื่องที่2 มุทิตาจิต เนื้อเรื่องกล่าวถึง ความกตัญญูที่มีต่อครูอาจารย์ หลังการเกษียณอายุราชการ ความผูกพันของลูก
ศิษย์ และครูที่มีต่อกัน การตอบแทนบุญคุณของครูอาจารย์ที่เคยให้ความรู้โดยการมาร่วมงานเกษียณอายุราชการของครูอาจารย์
เรื่องที่ 3 จากโพนเซ็กส์ สู่วิวเซ็กส์ เนื้อเรื่องกล่าวถึง การใช้เทคโนโลยีจากอินเตอร์เน็ตในทางที่ผิด โดยการใช้การส่ง
ข้อความอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการระบายอารมณ์ทางเพศ โดยอาจจะมีคุ่สนทนาออนไลน์เพื่อกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ ถ้าไม่รู้เท่า
ทันอาจนำไปสู่การเสียทั้งตัว และเสียทรัพย์สินได้ การใช้เทคโนโลยีต้องพิจารณาให้ดี เพราะอาจจะโทษ แทนที่จะเป็นประโยชน์
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
วีดิทัศน์
นำเสนอวีดิทัศน์
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..