ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1685917202 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='hrl9f5uravkd29jbg9eq08cas3' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='hrl9f5uravkd29jbg9eq08cas3' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='hrl9f5uravkd29jbg9eq08cas3',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1686003602',
	val=',,,20121130104500_838,,'
	
(ข้อมูล)
รายการโทรทัศน์ สุดหล้าฟ้าเทา เทปรายการที่ 25
ชื่อไฟล์: Tape25.flv
มีอีก 1 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
Flash Video
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
Tape25.flv
Tape25.wmv
   [แสดง 2/2 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 1,611 ครั้ง
รายการโทรทัศน์ สุดหล้าฟ้าเทา เทปรายการที่ 25
เป็นเทปรายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 สงขลา เวลา 16.30-17.00 น.
เนื้อหาภายใน แบ่งออกเป็น 3 เรื่อง คือ
เรื่องที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เนื้อเรื่องกล่าวถึง การเรียนการสอนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่องที่2 สืบสานวัฒนธรรมทักษิณ เนื้อเรื่องกล่าวถึง องค์การนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรม
ทักษิณ เพื่อให้นิสิตของมหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ และยังได้ดำรงความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณ กับชุมชนรอบมหาวิทยาลัย และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
เรื่องที่ 3 พรีมาคัพ เนื้อเรื่องกล่าวถึง การแข่งขันฟุตบอลมหาวิทยาลัยระหว่างชาติ 9 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วม
แข่งขันทั้งหมด 9 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สถาบันการพลศึกษาจังหวัด
ชุมพร ยูนิเวอร์ซิตี้ออฟมาร่า มาเลเซีย มหาวิทยาลัยอูตารา มาเลเซีย
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
วีดิทัศน์
นำเสนอวีดิทัศน์
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..