ค้นหา   
(ข้อมูล)
รายการโทรทัศน์ สุดหล้าฟ้าเทา เทปรายการที่ 27
ชื่อไฟล์: Tape27.flv
มีอีก 1 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
Flash Video
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
Tape27.flv
Tape27.wmv
   [แสดง 2/2 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 1,130 ครั้ง
รายการโทรทัศน์ สุดหล้าฟ้าเทา เทปรายการที่ 27
เป็นเทปรายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 สงขลา เวลา 16.30-17.00 น.
เนื้อหาภายใน แบ่งออกเป็น 3 เรื่อง คือ
เรื่องที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ เนื้อหากล่าวถึง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการ
จัดการสิ่งแวดล้อม ทำนุบำรุงศิลปะ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภายใต้ปรัชญา ปัญญา จริยธรรม นำการพัฒนา วิทยาศาสตร์เพื่อ
ธรรมชาติและสังคม โดยผ่านระบบการศึกษาที่ทันสมัย
เรื่องที่2 โรคฟันผุ เนื้อเรื่องกล่าวถึง สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคฟันผุ การป้องกันและรักษา
เรื่องที่ 3 การตั้งศาลพระภูมิ เนื้อเรื่องกล่าวถึง พิธีกรรมการตั้งศาลพระภูมิ ซึ่งเป็นความเชื่อในด้านการสร้างสิริมงคล
ให้แก่เจ้าของบ้าน เพื่อแสดงความเคารพให้แก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะมาคุ้มครองบ้านเรือนของตน
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
วีดิทัศน์
นำเสนอวีดิทัศน์
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..