ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1685916285 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='njjrljt27gdqf2t48p54mfvvg1' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='njjrljt27gdqf2t48p54mfvvg1' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='njjrljt27gdqf2t48p54mfvvg1',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1686002685',
	val=',,,20121130110337_3414,,'
	
(ข้อมูล)
รายการโทรทัศน์ สุดหล้าฟ้าเทา เทปรายการที่ 30
ชื่อไฟล์: Tape30.flv
มีอีก 1 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
Flash Video
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
Tape30.flv
Tape30.wmv
   [แสดง 2/2 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 1,826 ครั้ง
รายการโทรทัศน์ สุดหล้าฟ้าเทา เทปรายการที่ 30
เป็นเทปรายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 สงขลา เวลา 16.30-17.00 น.
เนื้อหาภายใน แบ่งออกเป็น 3 เรื่อง คือ
เรื่องที่ 1 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา เนื้อเรื่องกล่าวถึง คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัย
ทักษิณ เดิมเป็นคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒภาคใต้ ต่อมาได้รับความเห็นชอบให้จัดตั้งคณะใหม่ ปัจจุบันได้เปิด
สอนหลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาชา สาธารณสุขศาสตร์ สุขศาสตร์อุตสาหกรรม และความปลอดภัย วิทยาศาสตร์การกีฬา
เพื่อผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุข มีความรู้ความสามารถ ส่งเสริมการกีฬาการวิจัย
เรื่องที่2 แดนใต้กับดอกไม้เมืองหนาว เนื้อเรื่องกล่าวถึง หมู่บ้านปิยะมิตร2 เป็นหมู่บ้านเล็กๆใน อ.เบตง จ.ยะลา
ชาวบ้านใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย มีอาชีพทางด้านเกษตรกรรม โดยการปลูกไม้ดอกเมืองหนาว ซึ่งเหมาะกับสภาพภูมิอากาศที่มีความ
เย็นสบายตลอดทั้งปี นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ที่มีคุณภาพ และหาไม่ได้จากที่อื่นจำหน่ายด้วย
เรื่องที่ 3 หนังตะลุงสองภาษา เนื้อเรื่องกล่าวถึง หนังตะลุง 2 ภาษา ที่มีการแสดง เป็นสองภาษา คือ ภาษาไทย และ
ภาษายาวี เป็นการผสมผสานหนังตะลุงของคนไทยพุทธ และหนังตะลุงแขก หรือ อินโนของประเทศเพื่อนบ้าน การแสดงให้ข้อคิด
ต่างๆ ในสังคม ลักษณะตัวหนังตะลุงไม่เจาะใบหน้า เหมือนหนังตะลุงของจังหวัดสงขลา
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
วีดิทัศน์
นำเสนอวีดิทัศน์
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..