ค้นหา   
(ข้อมูล)
รายการโทรทัศน์ สุดหล้าฟ้าเทา เทปรายการที่ 32
ชื่อไฟล์: Tape32.flv
มีอีก 1 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
Flash Video
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
Tape32.flv
Tape32.wmv
   [แสดง 2/2 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 1,273 ครั้ง
รายการโทรทัศน์ สุดหล้าฟ้าเทา เทปรายการที่ 32
เป็นเทปรายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 สงขลา เวลา 16.30-17.00 น.
เนื้อหาภายใน แบ่งออกเป็น 3 เรื่อง คือ
เรื่องที่ 1 โรงเรียนพระปริยัติธรรม เนื้อเรื่องกล่าวถึง การเรียนการสอนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ที่ให้ความรู้ทั้งทาง
โลกและทางธรรม เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนแห่งแรกใน จ.ปัตตานี เปิดสอนตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ เหมือนโรงเรียนทั่วไป และมีสิทธิ
เหมือนกับโรงเรียนรัฐบาลโดยทั่วไปเช่นกัน แต่จะเน้นทางด้านศาสนามากกว่า
เรื่องที่2 สิระ เนื้อเรื่องกล่าวถึง สิระซึ่งเป็นการแสดงพื้นบ้าน ที่ถูกถ่ายทอดออกมาในหลายรูปแบบ เป็นการผสมผสาน
ความงดงาม เข้ากับความแข็งแกร่ง นิยมเล่นกันในภาคใต้ตอนล่าง การแสดงสิระสามารถแสดงได้ทั้งหญิงและชาย
เรื่องที่ 3 ชุมชนบ้านทอนผู้สืบทอดเรือกอและ เนื้อเรื่องกล่าวถึง การทำเรือกอและ ซึ่งเป็นการวาดลวดลายที่สวยงามลง
บนเรือของชุมชนชาวบ้านทอน เป็นการอนุรักษ์หัตถกรรมพื้นบ้าน ไม่ให้สูญหาย และยังสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน ใน
ชุมชนชาวบ้านทอนยังมีการถ่ายทอดหัตถกรรมนี้กับให้คนรุ่นหลังด้วย
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
วีดิทัศน์
นำเสนอวีดิทัศน์
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..