ค้นหา   
(ข้อมูล)
รายการโทรทัศน์ สุดหล้าฟ้าเทา เทปรายการที่ 33
ชื่อไฟล์: Tape33.flv
มีอีก 1 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
Flash Video
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
Tape33.flv
Tape33.wmv
   [แสดง 2/2 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 1,247 ครั้ง
รายการโทรทัศน์ สุดหล้าฟ้าเทา เทปรายการที่ 33
เป็นเทปรายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 สงขลา เวลา 16.30-17.00 น.
เนื้อหาภายใน แบ่งออกเป็น 3 เรื่อง คือ
เรื่องที่ 1 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาไทย เนื้อเรื่องกล่าวถึง การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้การเรียนการสอน ทำให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง และเกิดการพัฒนาระบบการเรียนการสอนของไทย
เรื่องที่2 สีสันวัฒนธรรมเมืองใต้ เนื้อเรื่องกล่าวถึง ความหลากหลายด้านวัฒนธรรมของคนใต้ การผสมผสานระหว่าง
วัฒนธรรม ศาสนา และประเพณี ของคนไทยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
เรื่องที่ 3 การออกกำลังกายในผู้สูงวัย เนื้อเรื่องกล่าวถึง ประโยชน์ของการออกกำลังกายในผู้สูงวัย เพื่อทำให้มีสุขภาพ
แข็งแรง อายุยืน
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
วีดิทัศน์
นำเสนอวีดิทัศน์
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..