ค้นหา   
(ข้อมูล)
เพลงประจำสถาบันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ฟังทั้งอัลบั้ม:: เพลงประจำสถาบันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
1.mp3
2.mp3
3.mp3
4.mp3
5.mp3
6.mp3
7.mp3
15.mp3
   [แสดง 8/8 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 2,906 ครั้ง
เพลงประจำสถาบันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1. เพลงร่มปาริชาต  ทำนอง : เอื้อ  สุนทรสนาน
2. เพลงขวัญใจเทาทอง (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน)
    คำร้อง  พรพิรุณ / ทำนอง  เอื้อ  สุนทรสนาน / ขับร้อง วินัย จุลปุษปะ
3. เพลงศรีนครินทรศรีไทย
    คำร้อง สมศักดิ์  เทพานนท์ / ทำนอง  ธนิต  ผลประเสริฐ / เรียบเรียงเสียงประสาน เพิ่ม คล้ายบรรเลง
   ขับร้อง ธวัชชัย ณ. อุบล
4. เพลงสู่ขวัญน้องใหม่
    คำร้อง เยาวลักษณ์  โกมารกุล ณ นคร / ทำนอง  ธนิต  ผลประเสริฐ /   เรียบเรียงเสียงประสาน เพิ่ม คล้ายบรรเลง
    ขับร้อง เยาวลักษณ์ โกมารกุล ณ นคร และ สุรศักดิ์ สิทธิ
5. เพลงหงส์ระเริงชล (วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน)
    คำร้อง พรพิรุณ / ทำนอง เอื้อ  สุนทรสนาน / ขับร้อง สุนทราภรณ์ และ วรนุช อารีย์
6. เพลงลาแล้วศรีนครินทร
    คำร้อง เยาวลักษณ์  โกมารกุล ณ นคร / ทำนอง  ธนิต  ผลประเสริฐ /   เรียบเรียงเสียงประสาน ส. สร้อยเพชรรัตน์
7. เพลงอาลัยปาริชาต
    คำร้อง พรพิรุณ / ทำนอง เอื้อ  สุนทรสนาน
8. เพลงรำวงศรีนครินทรสัมพันธ์
     คำร้อง  ชัยศรี รัตนนิมิต / ทำนอง ธนิต  ผลประเสริฐ
ฟังทั้งอัลบั้ม
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ไฟล์เสียง
ไฟล์เสียง
  หมวดย่อย:: เพลง
ในหมวดหมู่เดียวกัน
ถิ่นรักทักษิณ
ไฟล์เสียงไฟล์เสียงรูปภาพรูปภาพไฟล์ PDFไฟล์ PDF
เพิ่มเติม..