ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1695884080 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='vb5srebuar4m5lhbb99ihngn05' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='vb5srebuar4m5lhbb99ihngn05' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='vb5srebuar4m5lhbb99ihngn05',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1695970480',
	val=',,,20130313135711_4608,,'
	
(ข้อมูล)
สารจากรองอธิการบดี, ฉบับที่ 1, วันที่ 14 ธันวาคม 2538
ชื่อไฟล์: Y38V1.pdf
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
Y38V1.pdf
   [แสดง 1/1 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 788 ครั้ง
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: จดหมายข่าว
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..