ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1695885994 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='c62jfmslkjbmaih6k3so6mim46' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='c62jfmslkjbmaih6k3so6mim46' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='c62jfmslkjbmaih6k3so6mim46',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1695972394',
	val=',,,20130317143253_2355,,'
	
(ข้อมูล)
แวดวงปาริชาต, ปีที่ 2 ฉบับที่ 42, วันที่ 17 พฤศจิกายน 2540
ชื่อไฟล์: Y2V42.pdf
มีอีก 3 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
Y2V42.pdf
Logo[1].jpg
Coverpage.JPG
1-492-Y2V42.pdf
   [แสดง 4/4 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 2,011 ครั้ง
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: จดหมายข่าว
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..