ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1695334726 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='v0v70emn18j9hv6sfoumlq76q7' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='v0v70emn18j9hv6sfoumlq76q7' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='v0v70emn18j9hv6sfoumlq76q7',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1695421126',
	val=',,,20130621165751_4895,,'
	
(ข้อมูล)
แวดวงปาริชาติ, ปีที่ 3 ฉบับที่ 23, วันที่24 มิถุนายน 2541
ชื่อไฟล์: Y3V23.pdf
มีอีก 2 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
Y3V23.pdf
Coverpage.JPG
1-473-Y3V23.pdf
   [แสดง 3/3 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 1,715 ครั้ง
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: จดหมายข่าว
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..