ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1695231581 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='gjnh6u5gr02tcqdaq76t3c1fc5' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='gjnh6u5gr02tcqdaq76t3c1fc5' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='gjnh6u5gr02tcqdaq76t3c1fc5',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1695317981',
	val=',,,20130626145149_3078,,'
	
(ข้อมูล)
แวดวงปาริชาต, ปีที่ 3 ฉบับที่ 7, วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2541
ชื่อไฟล์: Y3V7.pdf
มีอีก 3 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
Y3V7.pdf
Logo[1].jpg
Coverpage.JPG
1-469-Y3V7.pdf
   [แสดง 4/4 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 1,742 ครั้ง
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: จดหมายข่าว
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..