ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1680103925 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='vajuj4tvai9gpnuakcms91bv05' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='vajuj4tvai9gpnuakcms91bv05' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='vajuj4tvai9gpnuakcms91bv05',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1680190325',
	val=',,,20130627113406_3017,,'
	
(ข้อมูล)
มหาวิทยาลัยทักษิณถวายปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาสังคมศึกษา แด่พระธรรมโกศาจารย์(ปัญญานันทภิกขุ) วันที่ 23 มีนาคม 2545
ชื่อไฟล์: scan0004.jpg
มีอีก 2 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า :
รูปภาพ :: Full size :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
scan0003.jpg
scan0001.jpg
scan0004.jpg
   [แสดง 3/3 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 3,383 ครั้ง
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..