ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1695640739 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='qfntb7p53nj3qaq6oo0u42mch2' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='qfntb7p53nj3qaq6oo0u42mch2' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='qfntb7p53nj3qaq6oo0u42mch2',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1695727139',
	val=',,,20130901163149_3637,,'
	
(ข้อมูล)
แวดวงปาริชาต, ปีที่ 3 ฉบับที่ 33, วันที่ 2 กันยายน 2541
ชื่อไฟล์: Y3V33.pdf
มีอีก 2 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
Y3V33.pdf
Coverpage.JPG
1-454-Y3V33.pdf
   [แสดง 3/3 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 1,641 ครั้ง
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: จดหมายข่าว
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..