ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1680101570 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='cclbrrggqh0qkv6oubu3p29o26' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='cclbrrggqh0qkv6oubu3p29o26' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='cclbrrggqh0qkv6oubu3p29o26',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1680187970',
	val=',,,20130901165753_1097,,'
	
(ข้อมูล)
แวดวงปาริชาต, ปีที่ 3 ฉบับที่ 46, วันที่ 2 ธันวาคม 2541
ชื่อไฟล์: Y3V46.pdf
มีอีก 2 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
Y3V46.pdf
Coverpage.JPG
1-440-Y3V46.pdf
   [แสดง 3/3 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 1,539 ครั้ง
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: จดหมายข่าว
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..