ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1716757942 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='v1oucvv9jee7g8d1ujqkaq55o3' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='v1oucvv9jee7g8d1ujqkaq55o3' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='v1oucvv9jee7g8d1ujqkaq55o3',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1716844342',
	val=',,,20130901170334_1492,,'
	
(ข้อมูล)
แวดวงปาริชาต, ปีที่ 4 ฉบับที่ 02, วันที่ 27 มกราคม 2542
ชื่อไฟล์: Y4V02.pdf
มีอีก 2 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
Y4V02.pdf
Coverpage.JPG
1-437-Y4V02.pdf
   [แสดง 3/3 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 1,985 ครั้ง
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: จดหมายข่าว
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..