ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1695895695 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='jhh902cn7jtakf65eqodnrc356' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='jhh902cn7jtakf65eqodnrc356' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='jhh902cn7jtakf65eqodnrc356',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1695982095',
	val=',,,20130901171617_3071,,'
	
(ข้อมูล)
แวดวงปาริชาต, ปีที่ 4 ฉบับที่ 10, วันที่ 31 มีนาคม 2542
ชื่อไฟล์: Y4V10.pdf
มีอีก 2 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
Y4V10.pdf
Coverpage.JPG
1-430-Y4V10.pdf
   [แสดง 3/3 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 1,612 ครั้ง
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: จดหมายข่าว
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..