ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1709373832 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='t3e4jrf7bk5m7qg8s5omkkd431' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='t3e4jrf7bk5m7qg8s5omkkd431' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='t3e4jrf7bk5m7qg8s5omkkd431',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1709460232',
	val=',,,20131213103153_3575,,'
	
(ข้อมูล)
รวมพระราชบัญญัติ ราชกิจจานุเบกษา ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ มหาวิทยาลัยทักษิณ (ออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2551)
ชื่อไฟล์: พรบ52.pdf
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
52.pdf
   [แสดง 1/1 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 999 ครั้ง
รวมพระราชบัญญัติ ราชกิจจานุเบกษา ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ มหาวิทยาลัยทักษิณ (ออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2551)
ต้องการตัวเล่มติดต่องานจดหมายเหตุ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: หนังสือ
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..