ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1696087748 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='c6jbcm434pmamoqlr6m8ca7kq6' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='c6jbcm434pmamoqlr6m8ca7kq6' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='c6jbcm434pmamoqlr6m8ca7kq6',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1696174148',
	val=',,,20140317102720_56,,'
	
(ข้อมูล)
รายงานการประชุม คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2548 วันศุกร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2548
ชื่อไฟล์: 8-48.pdf
มีอีก 1 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
8-48.pdf
Coverpage.JPG
   [แสดง 2/2 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 1,238 ครั้ง
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: รายงานการประชุม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..