ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1679778564 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='e1gih9hun4do7tdfd93oiat977' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='e1gih9hun4do7tdfd93oiat977' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='e1gih9hun4do7tdfd93oiat977',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1679864964',
	val=',,,20140319153343_1208,,'
	
(ข้อมูล)
นายสุกรี เจริญสุข รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาดุริยางคศาสตร์ วันที่ 23 กันยายน 2556
ชื่อไฟล์: IMG_3754.jpg
มีอีก 1 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
IMG 3754.jpg
IMG 3762.jpg
   [แสดง 2/2 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 2,449 ครั้ง
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..