ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1716357561 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='v4mv5dfc7fe797urq2ltml9tr0' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='v4mv5dfc7fe797urq2ltml9tr0' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='v4mv5dfc7fe797urq2ltml9tr0',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1716443961',
	val=',,,20140319153722_2923,,'
	
(ข้อมูล)
นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล รับพระราชทานปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขานิติศาสตร์ วันที่ 23 กันยายน 2556
ชื่อไฟล์: Tida Studio4.jpg
มีอีก 1 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
Tida%20Studio4.jpg
IMG 5276.JPG
   [แสดง 2/2 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 2,791 ครั้ง
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..