ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1721614355 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='m49blkngnhhj9p2bhtgh2nibf7' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='m49blkngnhhj9p2bhtgh2nibf7' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='m49blkngnhhj9p2bhtgh2nibf7',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1721700755',
	val=',,,20140321143831_4473,,'
	
(ข้อมูล)
รายงานการประชุม คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2548 วันอังคาร ที่ 26 เมษายน 2548
ชื่อไฟล์: 3-48.pdf
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
3-48.pdf
   [แสดง 1/1 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 762 ครั้ง
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: รายงานการประชุม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..