ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1721616268 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='bue2rbo7bu8kdl55vl89552oh0' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='bue2rbo7bu8kdl55vl89552oh0' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='bue2rbo7bu8kdl55vl89552oh0',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1721702668',
	val=',,,20140321144320_2714,,'
	
(ข้อมูล)
รายงานการประชุม คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2548 วันอังคาร ที่ 7 มิถุนายน 2548
ชื่อไฟล์: 4-48.pdf
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
4-48.pdf
   [แสดง 1/1 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 747 ครั้ง
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: รายงานการประชุม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..