ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1696096392 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='6hqghd0l59vg4hia3o4neih6e2' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='6hqghd0l59vg4hia3o4neih6e2' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='6hqghd0l59vg4hia3o4neih6e2',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1696182792',
	val=',,,20140324090803_795,,'
	
(ข้อมูล)
รายงานการประชุม คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2548 วันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2548
ชื่อไฟล์: 5-48.pdf
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
5-48.pdf
   [แสดง 1/1 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 656 ครั้ง
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: รายงานการประชุม
ในหมวดหมู่เดียวกัน