ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1695682786 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='5cqvjg4anmd2ojagk2ke1v7005' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='5cqvjg4anmd2ojagk2ke1v7005' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='5cqvjg4anmd2ojagk2ke1v7005',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1695769186',
	val=',,,20140328095402_136,,'
	
(ข้อมูล)
รายงานการประชุม คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2549 วันจันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2549
ชื่อไฟล์: 5-49.pdf
มีอีก 2 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
5-49.pdf
Coverpage.JPG
1-369-549.pdf
   [แสดง 3/3 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 1,437 ครั้ง
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: รายงานการประชุม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..